In vuur en vlam

Filosofie

In vuur en vlam staan. ‘Kent u die uitdrukking?’, hadden Van Kooten en de Bie kunnen vragen. Pinksteren is een belangrijk christelijk feest. Alleen weten veel mensen eigenlijk niet meer precies waarom. Pinksteren is vooral een lekker lang weekend kamperen met allerlei activiteiten in de open lucht. De naam komt van het Griekse woord “pentakosta”. Dat betekent “vijftigste”. Pinksteren valt op de vijftigste dag na Pasen, de dag waarop de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Opeens spraken ze allerlei vreemde talen, die iedereen verstond.

De AIVD ziet ‘dat het vertrouwen in instituties afneemt, vanwege de groeiende groep extremisten die de overheid wantrouwt. De democratische rechtsorde erodeert’. Mensen verstaan elkaar niet meer; ze staan nog wel in vuur en vlam, maar dan alleen voor hun eigen gelijk.

Op het schilderij van Lucas van Leyden zien we het moment waarop hemel en aarde elkaar raken in de vorm van een duif. Een duif staat voor hemelse inspiratie en vrede. Ik wens ons allen heel veel geestrijke dagen!