Het Ottomaanse Rijk

Filmlezing

In deze filmlezing voer ik u mee in de enerverende geschiedenis van het Ottomaanse Rijk. Duidelijk wordt hoe de Ottomanen vanaf 1300 snel hun macht konden uitbreiden én hoe het Ottomaanse Rijk in het begin van de twintigste eeuw ten onder ging aan druk van buitenaf.

Het eerste deel van de filmlezing gaat over de snelle opkomst van het Ottomaanse Rijk. We zullen zien hoe een groep nomaden uit het huidige Turkije de macht kon grijpen en een rijk opbouwde dat zich uitstrekte van het huidige Sarajevo tot aan Jeruzalem, Caïro, Mekka en Medina. Feitelijk een rijk dat op drie continenten regeerde. In het tweede deel van de filmlezing staat het contrast centraal tussen twee zeer verschillende sultans, namelijk Suleyman de Groteuit de zestiende eeuw en Abdul Hamid IIuit de negentiende eeuw. De eerste sultan stichtte een groot en stabiel Ottomaans Rijk, terwijl de tweede leidsman te maken kreeg met desintegratie en onrust. In het laatste deel van deze filmlezing wordt ingegaan op de teloorgang van het Ottomaanse Rijk vanaf de negentiende eeuw.

In het tweede deel van deze filmlezing staan twee beroemde sultans uit de Ottomaanse geschiedenis centraal: Suleyman de Grote, die regeerde in de zestiende eeuw, en Abdul Hamid II, die in de negentiende eeuw het Ottomaanse Rijk leidde.

Aan bod komt verder nog het beroemde Beleg van Wenen in 1683, dat een ommekeer betekende in de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk. In één dag veegde het Europese leger van Pruisen, Polen en Habsburgers het Ottomaanse leger weg, waarna de Ottomanen ook Hongarije verloren.

De Eerste Wereldoorlog, waarin de Ottomanen aan de zijde van de Duitsers stonden, gaf het Ottomaanse rijk de definitieve genadeklap: het verloor al tijdens de oorlog al haar Arabische gebieden aan de Europese geallieerden. Deze zorgden vervolgens voor een volstrekt ontoereikende herverdeling van landen in het Midden-Oosten, die op lange termijn leidde tot voortdurende religieuze en nationale conflicten. Zo creëerden de Britten Irak door drie Ottomaanse provincies samen te voegen die religieus en etnisch sterk van elkaar verschilden.

*Technische informatie
Bij mijn lezingen maak ik gebruik van de Mediabox. De hele presentatie, die bestaat uit slides (met tekst en kaartjes) en filmfragmenten moeten worden afgespeeld via de beamer. Ik heb een (lange)afstandsbeding, zodat de MB direct op de beamer of controlepaneel kan worden aangesloten.