Andalusië, bron van Verlichting

4 bijeenkomsten van 2 uur

Cursussen

Andalusië zou gedurende bijna acht eeuwen het beste van moslims, joden en christenen verenigen. Het betekende het begin van wereldse poëzie, van een adembenemende bouwkunst, van inspirerende literatuur en van grensverleggende wetenschap en filosofie. De invloed op de rest van middeleeuws Europa was aanzienlijk. Een boeiende reis door de geschiedenis, in vier colleges.

  • Duur: 4 bijeenkomsten van 2 uur
  • Prijs: €110 per persoon

Andalusië zou gedurende bijna acht eeuwen het beste van moslims, joden en christenen verenigen. Het betekende het begin van wereldse poëzie, van een adembenemende bouwkunst, van inspirerende literatuur en van grensverleggende wetenschap en filosofie. De invloed op de rest van middeleeuws Europa was aanzienlijk. Een boeiende reis door de geschiedenis, in vier colleges.

College 1: Arabisch geduld
Het is een veel gehoord geluid, zeker na weer een terroristische aanslag van IS: ´Wanneer vindt er in de islam nu eens een Verlichting plaats?´ Het antwoord is: die is er al geweest.

College 2: Het ontstaan van de filosofie
De basis van veel filosofie is de wiskunde. Waarom de wiskunde? De eerste grote filosofen waren vooral wetenschappers, Homines Universalis. En dat bracht hen al vrij snel in conflict met de heersende religies. Wetenschap stelt vragen die voor gelovigen lastig zijn.

College 3: Godsdienst en Verlichting
In de Middeleeuwen ontstaan de eerste universiteiten in Europa. En krijgt het verlichte denken meer en meer z’n greep op de christelijke kerk, met Thomas van Aquino als voorzichtige pleitbezorger.

College 4: Verlichting in de islam?
Het gezag van heilige boeken als Bijbel en Koran kunnen leiden tot verstarring en conservatisme. Tijdens de Reformatie binnen het christendom ontdekten met name de protestanten dat iedereen de bijbel kan uitleggen. Dat inzicht en de toepassing ervan leidden tot bloedige oorlogen. Openheid en verlichting kunnen een gesloten nationalisme oproepen.

*Deze cursus wordt ook aangeboden door de Volksuniversiteit Amsterdam.