Gnostiek

Lezingen

Wat is gnostiek? Dat is niet zo eenvoudig omdat in de (populaire) literatuur de begrippen ‘gnostiek’ en ‘gnosis’ voortdurend door elkaar heen worden gebruikt. ‘Gnosis’ betekent bovenzinnelijk inzicht en dat is van alle tijden en alle religies. Gnosis is een kenweg. ‘Gnostiek’ is echter een specifieke uitkomst daarvan. De weg van de gnosis kan tot vele soorten van inzicht leiden die historisch en cultureel gebonden zijn.

Gnosis is het Oudgriekse woord voor ‘kennis’. Of ‘kennis van het hart’, zoals gnostiekkenner Gilles Quispel het altijd benoemde. Gnosis is de kern in de religieuze overtuiging van een aantal religies die zich in de eerste eeuwen na Chr. ontwikkelden. Het betreft het hermetisme, de gnostiek, het mandeïsme en het manicheïsme.

Onder de NHC bevinden zich bijvoorbeeld hermetische geschriften. Dat is Griekse gnosis. De zuiver gnostieke geschriften in de NHC zijn christelijke geschriften. Telkens is de Verlosser Christus. Maar ook vinden we in de NHC gnostisch-christelijke geschriften die wel gnosis zijn maar geen gnostiek. We kunnen dus vaststellen dat de NHC een verzameling van gnostische teksten bevat waaronder zich een aantal christelijk-gnosieke én een aantal christelijk-gnostische bevinden. In de christelijk-gnostische teksten wordt de kruisdood en opstanding van de Verlosser bevestigd terwijl dat in de christelijk-gnostieke teksten wordt ontkend. Nogal een verschil. Dat vaak over het hoofd wordt gezien wanneer men het heeft over ‘gnosis, een alternatief christendom’. (John van Schaik)

  • Duur: 1,5 uur
  • Prijs €250 (excl eigen vervoer)