Een reis door het oude Egypte

Lezingen

Bron van onze beschaving

‘Om de meest fundamentele inhoud van het christendom te verstaan, moet men naar Egypte gaan’, aldus de bekende Duitse dieptepsycholoog Eugen Drewermann. Volgens hem ‘is het zelfs zo dat het christendom de oude religie van het licht opnieuw belichaamt.’

In deze lezing wordt deze visie verder uitgewerkt en laten we zien dat de belangrijkste inzichten die het vroege christendom (maar ook in de islam) omtrent haar eigen identiteit ontwikkelde, voor een belangrijk deel geënt waren op de levensbeschouwelijke ideeën van het Oude Egypte. Gods- en mensbeelden in de Egyptische mythen zien we opvallend genoeg terug in de belangrijkste christelijke en islamitische dogma’s en rituelen. Het wordt een spannende en verrassende ontdekkingsreis naar de bronnen van onze westerse beschaving.

  • Duur: 1,5 uur
  • Prijs €250 (excl eigen vervoer)