Cairo is te vol, te vies en te lawaaiig

12 maart, 2012

Egypte

Overbevolking, files, vervuiling en geluidsoverlast. Een vast onderdeel van het leven in Cairo. In de stad rijden ruim 3 miljoen auto’s rond. En nog iedere dag komen er meer bij. Daarbij komt dat een groot deel van de wegen en straten in zeer slechte staat verkeert en vaak geen of onvoldoende verlichting hebben.

Straatbeeld in Dokki

Iedere dag pendelen ruim 22 miljoen mensen naar en van hun werk. Deskundigen hebben berekend dat dit er in 2022 ruim 32 miljoen zullen zijn. Het huidige verkeers- en vervoersnetwerk kan het nu al niet meer aan. Tijdens de spitsuren staat het verkeer op diverse plaatsen in de stad bijna compleet stil. Een ritje door het centrum van de stad, dat normaal gesproken 15 minuten duurt kan je tijdens de spits al snel een uur kosten. Ook in andere grote steden in Egypte is het autoverkeer explosief toegenomen. Na de opstand van vorig jaar is het aantal auto’s met ruim 20 procent gegroeid.

Vaak komen mensen na het werk zo moe thuis, dat ze geen zin meer hebben om ’s avonds naar buiten te gaan, tenzij er echt een dringende redenen voor zijn. Veel scholieren komen regelmatig te laat op school of missen zelfs hun examens. Want de schoolbussen en taxi’s zitten dagelijks vast in de toenemende verkeerschaos.

Volgens onderzoekers is de bevolkingsdichtheid in Cairo tien keer de aanvaardbare limiet. Ook de rand- en ringwegen kunnen de verkeersstroom bijna niet meer aan. Langs de ringweg worden op veel plaatsen enorme flatgebouwen neer gezet. Als die eenmaal allemaal bewoond zullen zijn, zal het verkeer op de ringweg compleet vast komen te staan.

Een oplossing voor al deze problemen is nog lang niet in zicht. Het wegen- en stratenplan in de binnensteden stamt nog uit het begin van de 19e eeuw en is dus niet berekend op zoveel verkeer. Voetgangers moeten vaak op straat lopen, omdat straatverkopers de trottoirs innemen voor hun handel.

Veel publieke diensten hebben zich vanouds in de stad hoofdstad gevestigd. Ruim 45 procent van de ziekenhuizen, 92 procent van de banken, 95 procent van de ambassades en consulaten en 55 procent van de kantoren bevinden zich in de agglomeratie Cairo. Dat trekt een groot aantal burgers naar de stad.

Het slechte openbaar vervoer, zoals bussen, grote aantal microbusjes en tuk tuks verergeren de verkeersproblemen alleen maar. Een gouverneur van Cairo heeft al voorgesteld om de militaire kazernes naar de rand van de stad te verplaatsen. Maar dit soort oplossingen zijn volstrekt ontoereikend, zeker op de langere termijn.

Bij dat alles komt nog de ongebreidelde bouwzucht. Sinds de opstand van vorig jaar worden gebouwen neergezet zonder bouwvergunningen. En er is niemand die dat controleert.          

Iedere dag in de file staan veroorzaakt bij de verkeersdeelnemers spanning en geweld. En dat heeft een negatieve invloed op het gedrag van de mensen. Al het wachten of klem staan in bussen en in de metro zet de reizigers onder grote psychologische druk. De sterk vervuilde lucht zorgt daarnaast meer en meer voor allerlei gezondheidsklachten.

Het net gekozen parlement, de regering en de toekomstige nieuwe president zullen snel met creatieve plannen komen om de hiervoor geschetste problemen voortvarend aan te pakken. Een bijna onmogelijke opgave.

Leave Comment